תאונת דרכים עם נזקי רכב – מה עושים?

car accident

במדינת ישראל מוגשת מידי שנה עשרות אלפי תביעות לבתי משפט אשר עוסקות בתביעות נזקי רכב. נזקי רכב נגרמים בדרך כלל כתוצאה מהתרחשות תאונת דרכים בין שני רכבים או יותר. עיקר הדיון בבית המשפט עוסק במחלוקת בעניין האשמה. אופן ניהול התיק בבית המשפט עשוי לקבוע את גובה הפיצוי אם בכלל ולכן ישנה חשיבות מרבית בליווי של עורך דין תאונות דרכים מיומן.

נטל האשמה

החלטת בית המשפט לגבי נטל האשמה חשובה ומהותית, לאור העובדה שמי שאחראי לתאונה הוא שיישא בתשלום ההוצאות בגין הנזקים שנגרמו לרכב. הגשת תביעה בבית המשפט כרוכה כמובן בסיכון מכיוון שמצד אחד עומד הניזוק ואילו ממולו עומד נציג מנוסה של חברת הביטוח. בהליך משפטי התובע נדרש להוכיח את הנזקים שנגרמו ומי הגורם שאחראי להתרחשות האירוע.

את מי לתבוע

נהגים רבים בוחרים לעשות ביטוח צד ג' על מנת להימנע מראש מלהידרש בפיצוי בגין נזקי רכוש לרכב, גם במידה ואשמתם תוכח. ניתן לתבוע את פיצוי כספי בגין נזקי רכב לאחד משני גורמים, חברת ביטוח הרכב של האשם בתאונה או האחראי להתרחשות התאונה. ניתן לחילופין להפעיל את פוליסת הביטוח של הניזוק במידה ויש לו כזו ולשלם את ההשתתפות העצמית.

עורך דין תאונות דרכים

במקרה, כזה, חברת הביטוח תשפה את הנפגע ותסב את ההליך המשפטי כנגד הנהג הנאשם. חברות הביטוח במקרים רבים מנסות להתחמק מתשלום דמי הביטוח או להפחית את הסכום הנדרש ולכן כדאי להיעזר בשירותיו של עורך דין תאונות דרכים המתמחה בתחום על מנת להביא למיצוי הזכויות המרבי.

גובה הפיצוי

בעת התרחשות תאונת דרכים עלול להיגרם לרכב נזקים רבים לרבות, החלפת כנף, החלפת טמבון, נזק לשלדה, כיפופי פח ועוד. על מנת שיהיה ניתן להעריך את סכום התביעה, יש צורך לקבל חוות דעת של שמאי רכב. במסגרת חוות הדעת של השמאי הוא מחווה את דעתו גם לגבי ירידת הערך של הרכב בגין הפגיעה מהתאונה. בגין רכיבים אלו לצד רכיבים נוספים, מוגשת התביעה לפיצויים.

הודעה לחברת הביטוח

בעת הגשת תביעת נזקי רכב, יש להגיש הודעה על מקרה ביטוחי לחברה המבטחת. יש להודעה זו משקל רב ומומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין תאונות דרכים כבר בשלב זה מכיוון שמדובר בגרסה הראשונית של הנהג הניזוק.

בעת דיון בתיק בגין נזקי רכב, בית המשפט יעיין בראיות המהותיות לרבות, תצהיר של עדי הראיה שנכחו באוטו, עדויות של מי שנכחו בזירה, תמונות של מיקומי הרכבים, טופס ההודעה שניתן לחברת הביטוח בסמוך להתרחשות התאונה ותמונות וסרטונים המעידים על נזקי הרכב ומיקומם. בית המשפט לוקח בחשבון את רמת אמינותם של העדים.

סיכום נזקי רכב

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בתאונת דרכים עם נזקי רכב ובתפקידו של עורך דין תאונות דרכים בליווי תביעות לבית המפשט. העברת התביעה לבית המשפט נעשית במקרים בהם לא ניתן לקבוע על מי יש להטיל את נטל האשמה להתרחשות הנזקים. בית המשפט בוחן באופן מקיף את כלל הראיות ויקבע את הגורם האחריות להתרחשות האירוע וגובה הפיצויים.

התגובות סגורות